Gwarancja udzielana jest indywidualnie najczęściej na okres 3-6 miesięcy, a w szczególnych przypadkach przy rekrutacjach na stanowiska kierownicze do 9-12 miesięcy. Gwarancja udzielana jest zależnie od stanowiska, regionu w którym prowadzimy poszukiwania, a także warunków proponowanych przez pracodawcę.