Usługi

Zewnętrzne Usługi Rekrutacyjne

W ramach tego projektu agencja OQP oferuje kompleksowe zarządzanie procesami rekrutacji.

Zewnętrzne Usługi Rekrutacyjne

W ramach tego projektu agencja OQP oferuje kompleksowe zarządzanie procesami rekrutacji.

Dzięki skorzystaniu z tej usługi pracodawca może skoncentrować się na głównych celach biznesowych. W tym czasie agencja OQP przejmuje wszelkie procesy rekrutacyjne, co obniża koszty jednostkowe pozyskania jednego kandydata.

W ten sposób pełnimy rolę wewnętrznego działu rekrutacji. Opłata najczęściej ma formę regularne opłaty i tzw. success fee uzależnionego od skuteczności zespołu.

W jego ramach bierzemy całkowitą odpowiedzialność, dostarczając wszystkie potrzebne zasoby, takie jak:

  • Rekruterzy
  • Rozwiązania systemowe
  • Know-how

Zadaniami agencji OQP w przypadku współpracy w formacie RPO polega na budowaniu bazy potencjalnych kandydatów przez:

  • Publikację ofert pracy
  • Bezpośrednie docieranie do kandydatów za pomocą dostępnych środków komunikacji
  • Wewnętrzną bazę kandydatów agencji OQP

Oferta oraz koszty usługi są określane indywidualnie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

  • Długość trwania projektu
  • Liczba pracowników do zatrudnienia
  • Poziom budżetu oraz benefitów
  • Kompleksowość obsługiwanego procesu

Zobacz inne nasze usługi

Pomożemy Ci na każdym polu działań rekrutacyjnych.

Wyszukiwanie i Selekcja

Realizujemy rekrutacje na stanowiska eksperckie oraz menedżerskie.

Poszukiwanie Kadr Kierowniczych

Znajdujemy kandydatów do objęcia najwyższych stanowisk menedżerskich.

Outplacement

Wsparcia zwolnionych pracowników
w przejściu do nowych miejsc pracy.

240+

Współpracujemy z ponad 240 placówkami medycznymi, przychodniami z całej Polski i Europy.

3400+

Znaleźliśmy pracę dla ponad 3000 pracowników i ponad 400 członków Zarządów… i ta liczba ciągnie rośnie.

12+

Ponad 12 lat eksperckiej pracy
z zarządami firm na każdym polu procesu rekrutacyjnego.

5 dni

Tyle średnio zajmuje znalezienie dla większości Klientów odpowiedniego pracownika.