Forma i warunki współpracy:

 • Forma zatrudnienia: preferowane B2B, możliwość UOP
 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto (UOP), B2B +10%
 • Premia: brak w pierwszych 6 miesiącach, następnie od 500 zł do 1000 zł brutto miesięcznie w zależności od wyników
 • Miejsce pracy: Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 20 (praca stacjonarna)
 • Wymiar czasu pracy: ½ etatu lub cały etat
 • Narzędzia pracy: telefon, laptop

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie funkcji recepcji (przy pełnym etacie)
 • Załatwianie bieżących spraw administracyjnych
 • Wprowadzanie danych do tabel analiz finansowych
 • Wprowadzanie danych o ilości przepracowanych godzin przez pracowników
 • Tworzenie zestawień prac protetycznych i ortodontycznych
 • Układanie grafików pracy asysty i recepcji
 • Nadzorowanie urlopów pracowników
 • Otwieranie grafików pracy dla higienistek
 • Przygotowywanie faktur dla księgowej
 • Kontakt z firmami zewnętrznymi, m.in. Znany Lekarz, firmy marketingowe
 • Komunikacja z pracownikami i kontrahentami
 • Przygotowanie rozliczeń dla lekarzy
 • Wdrażanie nowych pracowników
 • Realizowanie strategii firmy
 • Rekrutacja nowych pracowników
 • Pilnowanie terminów faktur i opłacanie
 • Rozwiązywanie spraw z trudnymi pacjentami
 • Przekazywanie informacji między lekarzami
 • Bycie „Contact center” w ważnych sprawach
 • Kontakt z biurem księgowym
 • Udział w przygotowywaniu umów dla nowych pracowników i nadzorowanie istniejących

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe/podyplomowe (administracja, zarządzanie)
 • Doświadczenie recepcyjne (min. 3 lata)
 • Doświadczenie kierownicze / administracyjne (min. 2 lata)
 • Znajomość branży medycznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętności analityczne, systematyczność
 • Świetna znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność oddelegowywania zadań i kontrolowania pracowników
 • Samodzielność, nastawienie na cele
 • Wysoki poziom kultury osobistej i obsługi pacjenta
 • Zdolność do skutecznego przekazywania informacji i instrukcji
 • Kreowanie pozytywnej atmosfery pracy

Więcej informacji o naszej firmie znajdziesz na stronie: www.centrumstomatologiieskulap.pl

Zapraszamy do kontaktu oraz aplikowania:

Tel. 731 644 255

E-mail: rekrutacjaoqp3@gmail.com

 

W nadsyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę dla OQP.agency sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko manager/kierownik oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OQP.agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-142), przy ul. Sokołowskiej 7/8.”

Najważniejsze elementy oferty:

Aplikuj

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV poprzez formularz lub do kontaktu z nami.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę dla OQP.agency Sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko Lekarza oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat. Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OQP.agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-142), przy ul. Sokołowskiej 7/8