Posiadamy cennik. Cena jest uzależniona jest od stanowiska, regionu i warunków proponowanych przez pracodawcę. Regiony w Polsce różnią od siebie i są różne deficyty zawodowe na każdym z terenów. Najczęściej kwota za znalezienie pracownika to 1,5-2-krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto.