fbpx

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ONLY QUALITY PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje ogólne 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (?RODO?). Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W razie, gdybyś miał/miała dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, proszę nie wahaj się do nas napisać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się zarejestrować się w naszym serwisie i przesłałeś nam swoje CV lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę zamieszczone w naszym serwisie. W serwisie www.oqp.agency (?Serwis?) będziemy wymagać od Ciebie akceptacji regulaminu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Dane osobowe przekazane przez Ciebie w formie CV lub w inny sposób są przetwarzane przez ONLY QUALITY PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sokołowska 7/8, 01?142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829774, NIP: 5272921544. ? dalej będziemy odnosić się do tej spółki jako do ?Administratora? lub ?OQP?.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz swoje CV w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać je w następujący sposób:

a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z Administratorem poprzez akceptację przez Ciebie regulaminu Serwisu, umożliwienia rejestracji CV Użytkownika w bazie CV prowadzonej przez OQP w ramach Serwisu(iii) umożliwienia składania aplikacji na prowadzone w Serwisie procesy rekrutacyjne; (iv) tworzenie profilu zawodowego (v) przekazywanie Użytkownikowi rekomendowanych ofert pracy, które odpowiadają w ocenie MBE profilowi zawodowemu kadydata ? podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta miedzy Użytkownikiem a OQP na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,

b) W celu tworzenia Twojego profilu zawodowego i łatwiejszego dopasowania zarejestrowanych w naszym Serwisie ofert pracy do Twojego doświadczenia i kwalifikacji i przekazania Ci odpowiedniej oferty pracy ? podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na wyborze dla Ciebie odpowiednich ofert pracy dla Ciebie,

c) Jeżeli złożysz aplikację w konkretnym procesie rekrutacyjnym, wyrazisz przez to zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby tego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez OQP ? w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,

d) W celu przekazywania Twoich danych osobowych, w tym Twojego profilu zawodowego, potencjalnym pracodawcom lub podmiotom rekrutującym,  których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia kandydata ? podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes OQP polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów rejestrujących CV w Serwisie do ofert pracy posiadanych przez OQP,

e) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora ? w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania Twoich danych w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,

g) Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami, w tym newsletterów, na podany przez Ciebie adres e-mail ? w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,

h) W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez OQP jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko OQP ? podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes OQP jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora od jego zleceniodawców.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas, lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami.

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów, do w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe? 

Sam określasz, jakie dane udostępniasz OQP przy składaniu aplikacji w konkretnym procesie rekrutacyjnym. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 

Oprócz udostępniania Twoich danych potencjalnym pracodawcom, będziemy również udostępniać Twoje dane podmiotom działającym na nasze zlecenie (np. podmiotom świadczącym dla Administratora usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres czasu w jakim Twoje dane będą przetwarzane.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku OQP może przekazać Twoje dane do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, OQP podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz swoje CV w naszym Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

a) w przypadku kolejnych prowadzonych procesach rekrutacyjnych, do czasu wycofania zgody przez Użytkownika albo przez okres 5 lat

b) W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w danym procesie  rekrutacyjnym ? usuniemy Twoje dane po zakończeniu tego procesu.

Jak zabezpieczamy Twoje dane? 

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednak zapewniamy Cię, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe ? w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami np. przesyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,,

c) Prawo do usunięcia danych ? jeżeli będziesz chciał, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane w trwających lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, powiadom nas o tym. W takim wypadku wycofamy Twoją aplikację z trwających procesów rekrutacyjnych oraz powiadomimy o Twoim żądaniu potencjalnych pracodawców, którym Twoje dane zostały udostępnione,

d) Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:

? Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
? Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
? Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa? 

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli ze względu na okoliczności od nas niezależne nie będziemy w stanie dotrzymać ww. terminu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy przyczyny opóźnienia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Formularz kontaktowy

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz głosić żądanie realizacji określonego prawa na podstawie RODO, skorzystaj z formularza kontaktowego. W tym celu możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszym konsultantem, który sprawuje opiekę nad procesami rekrutacyjnymi, w których bierzesz udział.

Informacje o korzystaniu przez serwis z plików ?cookies? 

Pliki cookies (często tłumaczone na język polski jako ?ciasteczka?) to pliki tekstowe przechowywane w Państwa komputerach oraz programach wykorzystywanych do poruszania się po Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany użytkownik, oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Plik cookie zawiera najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator numeryczny.

Serwis www.oqp.agency umieszcza w Państwa komputerach pliki cookie, a następnie wykorzystuje je przy kolejnych odwiedzinach serwisu.

Pliki cookies są używane przez serwis www.oqp.agencyl w celu:

? dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych w serwisie www.oqp.agency do indywidualnych preferencji
? prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w serwisie, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności;
? dostosowania realizowanych w serwisie kampanii reklamowych poprzez np. wyświetlanie danej reklamy tylko raz każdemu użytkownikowi.

Standardowo programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w komputerze.

W każdej chwili mogą Państwo jednak zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączyć automatyczną obsługę cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystacie. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności oferowane w serwisie www.oqp.agency. Więcej informacji na temat plików cookies (w tym ich rodzaje) można znaleźć na tej stronie.

Google Analytics

Informujemy, że serwis www.oqp.agency korzysta z usługi Google Analytics oferowanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Usługa ta korzysta z plików cookies zapisanych w Państwa komputerze, a dane te są przesyłane i zapisywane na serwerach firmy Google. Umożliwia to prowadzenie statystyk serwisu www.oqp.agency oraz analizę zachowania użytkowników. Dzięki tym procesom możemy optymalizować działanie serwisu i oferować Państwu coraz wyższą jakość naszych usług. Informujemy, że firmie Google nie są przekazywane Państwa dane osobowe, a jedynie pliki cookies z informacjami dotyczącymi korzystania z serwisu. Nie jest możliwe powiązanie sposobu zachowania użytkownika w serwisie z jego danymi osobami. Usługa Google Analytics jest przez nas wykorzystywana jedynie w celach statystycznych oraz do analizy.

logo

Kontakt

Sokołowska 7/8, 01-142 Warszawa

biuro@oqp.agency

883 033 667

Obserwuj nas:

Income Tax Planning

    View Service